Vastuullisen päätöksenteon puolesta

 

Suomeen syntyy kokonaan uusi demokratian areena, kun uudet hyvinvointialueiden aluevaltuustot aloittavat toimintansa 1.3.2022.

 

Itse toisin päätöksentekoon nuorta, uutta näkemystä. Aluevaltuustot tarvitsevat vastuullisia päätöksentekijöitä, jotka ymmärtävät ihmisten arkea. 

 

Sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen yhtenä perimmäisistä tavoitteista on hoitoon pääsyn nopeuttaminen ja peruspalveluiden vahvistaminen. Ei ole lainkaan samantekevää, ketkä aluevaltuustossa päättävät hyvinvointialueen palvelupisteiden sijainnista tai eri toimipaikoissa annettavan palvelun laajuudesta.

 

 

Turvataan lähipalvelut koko Pirkanmaalla

 

Minun tavoitteeni on puolustaa mahdollisimman laajaa ja hajautettua sosiaali- ja terveydenhuollon verkostoa Pirkanmaan alueella. Jokaisessa kunnassa pitää olla vähintään yksi sote-asema, josta ihminen saa lähipalveluja.

 

Tulevaisuuden sote-asemaa kehitettäessä tulee olla innovatiivinen ja hyödyntää laajasti erilaisia toimintamalleja sekä teknologiaa. Palveluja on oltava saatavilla laajasti myös kaikissa isoimmissa taajamissa ja kaupunginosissa.

 

Hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa on huolehdittava siitä, että hoivapalvelut säilyvät lähipalveluina ja esimerkiksi kotihoitoon saadaan riittävät resurssit. 

 

Kannatan sosiaali- ja terveysalan yritysten sekä järjestöjen roolia palvelutuotannossa. Järjestäjänä uudella hyvinvointialueella on tärkeä vastuu sote-palveluiden laadun valvonnassa.

 

 

Terveydenhuollon henkilöstöä on kuunneltava

 

Koronapandemiasta selviytymisessä ratkaisevan suuri merkitys on ollut terveydenhuollon henkilöstöllä. Ammattilaisilla, jotka ovat omalta osaltaan suojelleet heikoimpia ja hoitaneet sairaita tämän koettelemuksen aikana. 

 

Alan houkuttelevuudesta ja pitovoimasta on huolehdittava yhteistyössä kuntien kanssa. Koko maan kattava koulutus, kilpailukykyinen palkka ja hyvät työolot sekä kannustavuus ovat tähän toimivia keinoja.

 

Uudesta hyvinvointialueesta tulee Pirkanmaan suurin työnantaja. Sen palveluksessa on reilun vuoden päästä yli 18 000 henkeä. Henkilöstön mielipiteen on kuuluttava. 

 

Mielenterveyspalvelut kuntoon

 

Mielenterveyden häiriöt ovat yleisin työkyvyttömyyttä aiheuttava sairausryhmä Suomessa. Inhimillisen kärsimyksen lisäksi vuotuiset kansantaloudelle aiheututuvat kustannukset ovat vuositasolla yli 10 miljardia euroa.

 

On välttämätöntä, että mielenterveyden ongelmiin paneudutaan huolella. Palvelujen saaminen yhdellä yhteydenotolla on kriitistä, jotta

hoitopolulla päästään liikkeelle ripeästi.

 

Huominen alkaa äänestä

 

Aluevaalit ovat linjavaalit meille jokaiselle tärkeistä sosiaali- ja terveyspalveluista.

 

On aika rakentaa tasa-arvoisempaa Suomea.

Aluevaalit 2022